rekonstrukcija dizala

Rekonstrukcija dizala za estetsko zadovoljstvo

Rekonstrukcija dizala postoji kako bi se optimizirala estetika i funkcionalnost

Osim kozmetičkih i, ili, estetskih poboljšanja prilikom rekonstrukcije dizala koja su korisnicima najočitija, potrebno je promijeniti cjelokupnu električnu instalaciju, i modificirati sigurnosne značajke u skladu s važećim propisima kako bi se dizala vratila u ispravno stanje.

Kako bi rekonstrukcija dizala u cijelosti bila efikasna i vrijedna uloženog novca, a isto tako i ekstremno sigurna bitno je povezati dizalicu sa servisom ugradnjom mehanizma za pozivanje servisa u slučaju kvara, posebno kada treba paziti o odgovornosti prema propisanim novim pravilima. Rekonstrukcija dizala i dizalica postoji kako bi sigurnost svih uključenih, bilo radnika ili korisnika uvijek bila netaknuta.

Rekonstrukcija dizala i dizalica bilo djelomična ili potpuna, ažuriranjem dizalica u skladu s potrebama i suvremenim rješenjima, takva rekonstrukcija dizala ili dizalica prilagođava se jedinstvenim potrebama i budžetu kojeg korisnik i kupac želi i može ponuditi. Rekonstrukcija dizala i dizalica ključna je kako bi dizala i dizalice bili u savršenom operabilnom, funkcionalnom i optimalnom stanju.

Kozmetička i funkcionalna mehanička rekonstrukcija dizala i dizalica rješenje je koje je cjenovno skupljeg ranga, no ulaže u nešto što će mnogo godina služiti kao olakšavajući predmet prilikom prijenosa tereta.

servis dizalica

Pregled dizalica inzistira na sigurnosti svih uključenih


Dizalice su samo alat za dizanje težine; klasificiraju se kao oprema za dizanje i transport. Budući da dizalice služe kao alat za dizanje, transport odnosno prijenos opreme, predmeta i slično, dizalice uvijek moraju biti u maksimalno ispravnom stanju kako bi poštovale sve sigurnosne mjere, te kako bi pregled dizalica mogao aludirati na neke potencijalne servise u bliskoj budućnosti.

Dizalica koju je potrebno pregledati najčešće se sastoji od tri primarna dijela. Prvi dio je veliko, teško tijelo na kojem je dizalica postavljena na tlo. Drugi dio je ruka koja pruža kosinu tijela, a treći je čelično uže koje je pričvršćeno za tijelo i ruku. Dizalice, koja prevoze izuzetno velike terete, trebaju imati česte preglede kako bi se izbjegle nezgode i neugodne okolnosti. Neophodno je održavanje dizalice u propisanim intervalima radi zaštite radne snage kao i sprječavanja nepredviđenih troškova na radu. Najvažnije komponente dizalica, kuke i užad, također treba svakodnevno pregledavati.

 

Zakon zahtijeva da se dizalice podvrgavaju redovitim pregledima, stoga kada se pojavi nažalost nesreća, ili nezgoda, prva stvar koju treba provjeriti je da li je dizalica imala planirane preglede. Vlasnik tvrtke uvijek je jedini odgovoran i snosi financijsku i životnu odgovornost nad vlastitim zaposlenicima.

Stoga na pregledima dizalica uvijek treba inzistirati u svakom slučaju, neovisno o vremenskim rokovima koji su možda pred određenim radnim danom, tjednom ili slično. Pregled dizalica neophodan je korak za ultimativnu sigurnost svih uključenih u rad, radnju ili onih koji se nalaze u blizini dizalice kao slučajni prolaznici ili promatrači.

 

Dizalice su dijelovi strojeva sa slabom tolerancijom na habanje jer rade s velikim težinama. Preglede dizalice i pomoćne opreme mora provoditi kvalificirano osoblje, a nalazi se moraju priopćiti. To omogućuje brzo pronalaženje kvarova i poduzimanje mjera u slučajevima kada ugrožavaju sigurnost ili rezultiraju značajnim financijskim gubicima.

 

Bez obzira na to jesu li korištena izvješća dizalice iz prošlih periodičnih pregleda, ona se prvo procjenjuju da se vidi jesu li pronađene nesukladnosti. Ako jesu, tada se utvrđuje jesu li ispravljeni ili ne. Također se provjerava ovlaštenje kranista za korištenje dizalica.

Kako bi se izbjegle protokolarne i zakonske zavrzlame prilikom baratanja dizalicom, posebice onom koja bi mogla uvesti sve uključene u velike probleme, ulaganje u učestale i periodične preglede dizalica posebice kada se radi o svakodnevnom korištenju, maleni je pothvat i maleni je trošak u usporedbi sa visokim ulozima koji dolaze prilikom korištenja ovako masivnih, kompleksnih i opasnih alata.

 Servis dizalica za izbjegavanje nesreća

pregled dizalica


Pružanje usluga održavanja i popravka za sve vrste dizalica, servisiranje dizalica, uvjet je za uspješno i profesionalno poslovanje tokom svih mogućih koraka prilikom korespondencije sa kupcem usluga, sa vršiteljem usluga, zaposlenikom i sa ultimativnim zadovoljstvom nakon servisa dizalica. Servis dizalica uključuje servis svih dizala i dizalica uključujući one koje se koriste u postrojenjima za popravak automobila.

Osim zamjene rezervnih dijelova, servis dizalica nudi i zamjenu matica, sajli, pneumatskih klipova, hidrauličkih pumpi, klipova i dizalica. Dostupne su i druge usluge vezane uz pneumatiku, elektroniku, hidrauliku i mehaniku.

Kako bi se osigurala potpuna sigurnost na radu, sigurnost tijekom servisiranja prije povratka na posao te sigurnost pri rukovanju istim alatima kao što su dizalice koje se pomno analiziraju tijekom servisiranja, potrebno je inzistirati na dugogodišnjem iskustvu tehničara koji vrši usluge servisa dizalica.  Budući da jamstvo uvjetuje sigurnost tijekom svih postupaka koji se odvijaju, također je bitno osigurati da servis dizalica također pruža kontakt prilikom bilo kakvih rijetkih mogućih situacija koje su neočekivane a iziskuju brzu reakciju i kreativno rješenje za uvijek uspješno servisiranje.

Servis dizalica ne bi trebao biti samo rješavanje uzroka problema već i sprječavanje da se ikakvi sigurnosni problemi na radu dogode.